Deze site probeert op een paar punten uit de laatste nieuwsbrief extra informatie te verschaffen.


Goedemiddag dorpsgenoten.
Hierbij de
nieuwsbrief van juli-2021 waarin we u bijpraten over de ontwikkelingen in ons dorp.

We hebben een aantal positieve zaken te melden waar we best een beetje trots op zijn.
Allereerst: het zonnepark benoorden de Siemonsstraat gaat definitief niet door!
Naga Solar ziet af van hoger beroep.
Hopelijk kunnen we nu een dikke streep onder deze treurige periode zetten en proberen weer positief met elkaar om te gaan.

De ravage rond het zonnepark was zo groot omdat Gemeente Oldambt nog geen energiebeleid heeft.
Dat komt er nu wel aan. Er is een concept programma Zon en Wind en daar kunt U tot 8 augustus uw mening over geven.

Na twaalf jaar wordt de bouwput in de Siemonsstraat aangepakt.
We hebben een voetbalveldje recht tegenover de bouwput geregeld (jammer van die zeven vrachtwagens aarde die nu even tussen de doelpalen zijn neergelegd).

Er worden vanaf nu geen sociale woningen meer in Finsterwolde gesloopt, tenzij met draagvlak van de buurt.

Bovenstaande is niet alleen onze verdienste. Er zijn een paar politieke partijen die ons hierbij geweldig hebben gesteund !

Alleen bereik je niets. Als de politiek niet weet wat er speelt kan je ook geen steun verwachten. Daarom bezoekt DB regelmatig raadsvergaderingen en spreekt in over de zaken die ons raken.
Energie transitie, wonen, verkeersontwikkelingen.
Hoe we dat doen kunt u terug lezen en zien op :     zie: https://www.finsterwolde.info/

Het is niet altijd gemakkelijk om op de hoogte te blijven van alle voor ons dorp belangrijke ontwikkelingen :

Daarom heeft DB een abonnement op het CROW en probeert daardoor op de hoogte blijven op de laatste verkeersontwikkelingen.

Daarom is DB lid van de vereniging Groninger Dorpen. Veel dorpen hebben immers vergelijkbare problemen.

Daarom is een bestuurslid van DB ook bestuurslid van de Coöperatie energiek Oldambt.
Daarom is een bestuurslid van DB ook bestuurslid van de Bewoners Organisatie Oldambt.
Acantus wil de BOO vooralsnog niet als gesprekspartner is erkennen.

Zoals u weet, is het Partycentrum onlangs weer geopend.
De beheerder, Dennis Meuken, probeert met veel enthousiasme gasten te ontvangen en wil ook graag het gebouw voor verenigingen en clubjes open houden als dorpshuis. Een heel belangrijke functie voor de toekomst van Finsterwolde. Er moet nog wel wat verbouwd worden de volgende maanden.

Als ons dorp beledigd wordt, zoals gedeputeerde Nienke Homan dat onlangs in de krant heeft gedaan, reageren we door een officiële klacht bij de Provincie neer te leggen. De hoorzitting is geweest en u krijgt een verslag.
Mevr. Homan heeft op de zitting gevraagd of ze een keer bij ons op bezoek mocht komen. ( afspraak: 6 sept )
Dan zou ze eerder in ons dorp zijn dan onze burgemeester, die is hier immers nog nooit geweest. Zelfs niet na een uitnodiging aan haar.

Bovenstaande illustreert hopelijk dat wij pogen de belangen van ons dorp zo goed mogelijk te verdedigen.

De onlangs geuite beschuldiging van een dorpsgenoot dat wij niet democratisch zouden handelen nemen wij zeer ernstig. ( zie website ) Als U deze mening deelt zouden wij dat dan ook graag vernemen.

We proberen samen met de gemeente de slecht onderhouden wegen rondom het dorp te laten aanpakken. Maar ook de inrichting van de Hoofdweg te verbeteren. De enorme vrachtwagens en trekkers rijden daar veel te hard. Levensgevaarlijk voor kinderen, bejaarden, maar ook gewoon voor ons allemaal! Een voortdurende ergernis voor alle aanwonenden.

Elke vereniging of organisatie kan voor een kleine subsidie aankloppen bij onze dorpsvereniging.
Voor bestuursleden zit hun termijn er op en zijn ook niet herverkiesbaar.
U heeft hopelijk gezien dat het wèl zin heeft je in te zetten voor ons mooie dorp.
Maar dat kan alleen met nieuwe bestuursleden !!


Als Corona het niet verpest proberen we in het najaar weer een echte ledenvergadering te houden.
Het is veel te lang geleden dat we elkaar gezien en gesproken hebben.
Ook willen we een stevig feest met het dorp organiseren. Dat hebben we denk ik allemaal wel verdiend na de Coronaperiode.      
FINSTERWOLDE
versie 18 juil 2021